Website B2B

Business 2 Business Website

Advocaat bijstandsuitkering

Advocaat Bijstandsuitkering

Is er een besluit genomen door de gemeente waar u het niet mee eens bent? Bijvoorbeeld een stopzetting van uw bijstandsuitkering of een maatregel op uw uitkering. Het is raadzaam om in bezwaar te gaan tegen een besluit waar u het niet mee eens bent. Het besluit van de gemeente (waartegen u bezwaar maakt) blijft echter wel geldig totdat de gemeente anders besluit over uw bijstandsuitkering. Is er bijvoorbeeld sprake van een boetebesluit, dan zult u de boete moeten betalen aan de gemeente. Als u achteraf in het gelijk wordt gesteld door de gemeente, krijgt u dit bedrag weer terug.

Advies op maat

Als u op zoek bent naar een advocaat (bijstandsuitkering specialist), dan is het mogelijk om aan een advocaat, specialist in bijstandsuitkeringen, gekoppeld te worden. De advocaat stelt een bezwaarschrift op tegen de beslissing over uw bijstandsuitkering en zorgt voor een goede onderbouwing. De advocaat stelt de bezwaartermijn veilig door tijdig het bezwaarschrift in te dienen. Tijdens een eventuele hoorzitting staat de advocaat, specialist in bijstandsuitkeringen, u bij, alsmede bij een eventuele beroepsprocedure. De advocaat in bijstandsuitkeringen zal in een beroepsprocedure ook namens u een beroepschrift opstellen.

Het is van groot belang om snel en op de juiste manier te handelen. De bezwaartermijn is namelijk meestal 6 weken. Als u de brief zo snel mogelijk doorstuurt naar Bezwaarschriftadvocaat.nl, wordt de brief meteen doorgezet naar de gekoppelde advocaat in bijstandsuitkeringen.

Specialisatie

De advocaat in bijstandsuitkeringen werkt op basis van pro deo. Hij zal een aanvraag doen bij de Raad voor Rechtsbijstand voor een toevoeging (gesubsidieerde rechtsbijstand). De Raad voor Rechtsbijstand is een overheidsinstantie die gesubsidieerde rechtsbijstand verleent. Als u niet in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, dan ligt de keuze bij u of u het bezwaar door wilt zetten of dat u het bezwaar wilt intrekken. Voor de voortzetting van uw bezwaar zult u een eigen bijdrage moeten betalen. Bezwaarschriftadvocaten.nl zet zich nationaal in voor mensen die problemen ondervinden met hun bijstandsuitkering.