Website B2B

Business 2 Business Website

Wanneer moet je een geheimhoudingsverklaring opstellen?

Voor tal van verschillende bedrijven die op de Nederlandse (en internationale) markt zijn terug te vinden geldt uiteraard dat ze over bepaalde voordelen beschikken ten opzichte van de concurrentie. Men tracht er in de praktijk veelal alles aan te doen om deze bedrijfsgeheimen zo optimaal mogelijk te beschermen. Omwille van deze reden is het in bepaalde situaties een sterke aanrader om over te gaan tot een geheimhoudingsverklaring opstellen. Een dergelijk document kan namelijk voorkomen dat jouw belangrijkste bedrijfsgeheimen zomaar openbaar worden gemaakt. Wil je graag meer over dit belangrijke document te weten komen? Dan is verder blijven lezen zeker een goede keuze!

Wanneer je samen gaat werken met andere bedrijven

De eerste situatie waarin een geheimhoudingsverklaring opstellen een absolute aanrader is heeft te maken met de situatie waarin je een samenwerkingsverband aangaat met andere bedrijven. Het spreekt voor zich dat dit zeker vandaag de dag ontzettend vaak gebeurt. Bij het afsluiten van een dergelijke samenwerking is het de normaalste zaak van de wereld dat er heel wat informatie onderling wordt gedeeld. Doorgaans is het echter zo dat die informatie enkel en alleen kan worden gebruikt door de partij waarmee de samenwerking werd aangegaan evenals voor zeer specifieke doeleinden. Voor andere doeleinden mag de informatie dus niet worden gebruikt. Een geheimhoudingsverklaring opstellen kan een ongewenste situatie voorkomen.

Wanneer je (nieuw) personeel aanneemt

Een geheimhoudingsverklaring opstellen doe je eveneens op het ogenblik dat je nieuwe personeelsleden aanwerft voor je bedrijf. Ook bij het aannemen van nieuw personeel is het belangrijk om ervoor te zorgen dat je gevoelige bedrijfsinformatie niet zomaar op straat komt te liggen. Het opstellen van een geheimhoudingsovereenkomst heeft op zich niet zoveel voeten in de aarde. Dit gezegd hebbende kan het een belangrijke vorm van zekerheid of veiligheid zijn bij het aanwerven van één of meerdere personeelsleden. Je zou er eventueel voor kunnen kiezen om dit document als bijlage bij een arbeidscontract toe te voegen. Op deze manier kan je rekenen op de meest optimale zekerheid op het ogenblik dat je één of meerdere nieuwe personeelsleden aanwerft.

Wie kan voor jou een geheimhoudingsverklaring opstellen?

Wil je ook graag een geheimhoudingsverklaring opstellen? Dan beschik je over de mogelijkheid om een keuze te maken tussen twee verschillende mogelijkheden. Het gaat hierbij om de volgende:

●  Je laat een unieke geheimhoudingsverklaring opstellen door een jurist;

●  Je zoekt een voorbeeld van een dergelijk document op, op het internet;

Eénmaal je over bent gegaan tot een geheimhoudingsverklaring opstellen spreekt het voor zich dat je deze keer op keer opnieuw kan gebruiken. Je moet er wel rekening mee houden dat de inhoud van dit document ontzettend belangrijk is. Het wordt dan ook sterk aangeraden om ze voor de eerste keer altijd op te laten stellen door een jurist. Het spreekt voor zich dat hier wel wat kosten aan zijn verbonden, maar deze kosten vormen eigenlijk alleen maar een prima investering.

Hoe dan ook, worden er binnen je onderneming één of meerdere samenwerkingsverbanden aangegaan en zou je graag jouw gevoelige bedrijfsinformatie zo optimaal mogelijk willen kunnen beschermen? In dat geval is een geheimhoudingsverklaring laten opstellen altijd zeer interessant!